Warsztaty i szkolenia Warszawa Ursynów

Najskuteczniejszym sposobem zdobywania nowych umiejętności jest uczenie się poprzez własne doświadczenie oraz uczenie się poprzez obserwowanie innych.

Warsztaty, treningi oraz szkolenia wykorzystują właśnie ten rodzaj zdobywania nowych kompetencji. Jest to szczególny rodzaj pracy i spotkania z innymi ludźmi, gdzie przez kilka godzin lub dni koncentrujemy się na konkretnym zagadnieniu. Nasze zajęcia poświęcone są w szczególności obszarom związanym z poszerzaniem i nauką nowych umiejętności komunikacyjnych, z rozwijaniem i wdrażaniem w życie asertywności, z tym w jaki sposób radzić sobie ze stresem. Nasi terapeuci mają także doświadczenie w prowadzeniu grup dla osób uzależnionych oraz współuzależnionych, doświadczających zaburzeń odżywiania a także będących w żałobie. Prowadzimy również szkolenia oraz superwizje dla nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych.

Chętnie też odpowiadamy na potrzeby naszych Klientów. Możemy przygotować specjalne, dedykowane warsztaty, szkolenia bądź treningi, uwzględniając zaproponowany przez Państwa temat.

KONTAKT

Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
02-797 Warszawa Ośrodek Psychoteriapii Natolin (przy metrze Natolin, wejście między Santander a sklepem Żabka)