W pracy terapeutycznej integruję podejście humanistyczne z nurtem psychodynamicznym i poznawczo-behawioralnym.

Jestem absolwentką:

 • psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
 • Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA
 • Akademii Rozwoju Kompetencji Trenerskich w Ośrodku INTRA
 • 4-letniej Szkoły Psychoterapii w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym w Ośrodku INTRA rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne

Doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in.: w Psychiatrycznym Oddziale Dziennym Szpitala Bródnowskiego,
w poradni telefonicznej 116 111 dla dzieci i młodzieży w Fundacji Dzieci Niczyje oraz w  Środowiskowym Domu Samopomocy na Żoliborzu.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Integracyjnej Psychoterapii Doświadczeniowej i Edukacji Społecznej Stowarzyszenia Intra.

Od 2007 roku pracuję jako psycholog, trener i coach. Współpracowałam m.in. z: Centrum Profilaktyki i Psychoedukacji Szkolnej, Instytutem Treningu Metodycznego, Ośrodkiem INTRA.

W ramach własnej działalności prowadziłam szkolenia, coaching indywidualny i zespołowy dla firm. Realizowałam programy coachingowe, warsztaty i szkolenia z zakresu: przywództwa, zarządzania, asertywności, komunikacji, radzenia sobie ze stresem, zarządzania sobą w czasie, umiejętności menedżerskich, profilaktyki przemocy
i uzależnień, autoprezentacji, integracji. Zajęcia prowadziłam dla: pracowników firm rodzinnych
i międzynarodowych, studentów, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Jako psychoterapeuta współpracowałam z Warszawskim Centrum Psychoterapii, Pracownią Psychorozwoju Kielczyk oraz Ośrodkiem Ja.

Moja praca podlega stałej superwizji.

Zajmuję się krótko- i długoterminową psychoterapią indywidualną dla osób dorosłych oraz coachingiem indywidualnym.

Pomagam osobom, które:

 • mają trudności w kontaktach z innymi
 • czują się nierozumiane przez otoczenie
 • czują się samotne, zagubione, bezradne
 • żyją w ciągłym napięciu, stresie
 • cierpią z powodu niskiego poczucia własnej wartości
 • chcą się przyjrzeć swojemu życiu
 • doświadczają kryzysu w życiu osobistym, zawodowym
 • często doświadczają lęku
 • mają nawracające problemy zdrowotne
 • są chore na depresję
 • chcą określić swoje potrzeby i cele oraz zadbać o ich realizację

Jestem mężatką i mamą. W wolnych chwilach dużą przyjemność sprawia mi słuchanie muzyki, zwłaszcza na żywo.


Certyfikaty


Psychoterapia Ursynów | Psychoterapeuta Warszawa | Psychoterapeutka Kabaty | psycholog online

KONTAKT

Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
02-797 Warszawa Ośrodek Psychoteriapii Natolin (przy metrze Natolin, wejście między Santander a sklepem Żabka)