Konsultacja psychologiczna Warszawa Ursynów

Terminem konsultacja psychologiczna określa się z reguły pierwsze spotkanie z psychoterapeutą. W niektórych przypadkach nie sprowadza się wyłącznie do tego jednego spotkania, ale obejmować może kilka kolejnych wizyt. Służy obustronnemu poznaniu się oraz zorientowaniu się przez terapeutę w obecnej sytuacji Klienta, jego historii oraz charakterze doświadczanych trudności.

Często jest to pierwszy moment, w którym osoba definiuje swoje problemy i głośno o nich opowiada. Czasem uważne wysłuchanie i zaangażowanie w rozmowę stanowią wystarczającą pomoc. Niektórzy potrzebują pomocy w rozeznaniu się w swojej sytuacji oraz określeniu na ile ich odczucia, zachowania, sposób przeżywania są dla nich korzystne. Innym razem jest to swoisty wstęp do kontynuowania spotkań o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym. Czasem zdarza się tak, że na konsultacje zgłaszają się osoby potrzebujące pomocy innego specjalisty. Wtedy podczas pierwszego spotkania są one kierowane do właściwych instytucji.

W trakcie konsultacji psychologicznej daje się odczuć charakter nawiązującej się relacji. Niekiedy zdarza się, że Klient i Terapeuta nie pasują do siebie. W takiej sytuacji sugerowana jest pomoc innego psychologa bądź psychoterapeuty. Jednak zazwyczaj to pierwsze spotkanie jest bazą dla budowania dalszej relacji terapeutycznej.

KONTAKT

Ursynów

Al. Komisji Edukacji Narodowej 47 lok. 85
02-797 Warszawa Ośrodek Psychoteriapii Natolin (przy metrze Natolin, wejście między Santander a sklepem Żabka)